Flygpriser

Priserna nedan är i svenska kronor (SEK) per använd takometertimma. För grundskolflyg betalas blocktid (avrundad uppåt till hel 5 minut) istället för takometertid. Minst 15 minuters flygtid ska betalas per flygning. Förutom takometertiden betalas stilleståndsersättning (halva det belopp som gäller för flygtiden) om flygtidsuttaget varit mindre än vad som krävs i förhållande till den bokade tiden (minsta flygtidsuttag för hel vardag är 1 timma och under lör-/helgdagar minst 1/4 av den bokade tiden mellan kl 08.00–20.00).

Motorflygpriser

Reducerat flygpris: Huvudmedlemmar betalar i sin årsavgift en extra avgift (motsvarande abonnemang) för flygplanens årliga fasta avgifter och flyger därmed med reducerat timpris. Gästmedlemmar flyger till normalpris. Möjlighet att få reducering av flygpriset är möjligt med extra inbetalning av extra avgift till flygklubben.

Priset för privatflygning avser tachometertid, skolflyg betalas per blocktid.

Flygpriser 2022

SE-MLDNormalprisReducerat pris
Privatflygning1.850 kr/h tach.1.650 kr/h tach.
Skolflyg1.850 kr/h block

Inbetalning av flygtid ska ske snarast (senast inom 14 dagar) till Hultsfred flygklubbs bankgiro 5692-7734 eller Swish 123 039 51 86. När du loggat din flygning i MyWebLog får du en automatisk uträkning på vad din flygning kostar. Vid alla inbetalningar till klubben ska totalsumman avrundas uppåt till hel krona.