Teori

Teoriutbildningen är till största delen webbaserad vilket innebär mycket självstudier. Du kommer också ha ett antal lärarledda lektioner på Kalmar flygklubb och givetvis stöd från lärare och dina ”medlemskollegor”.

Kursen pågår året runt och du kan börja med vilket ämne som helst enligt ett rullande schema. Kursen är på minst ca 140 timmar men räkna med det dubbla. Denna kurs måste du gå oavsett om du ska ta LAPL eller PPL.

Kursmaterialet är webbaserat så att du kan läsa det på distans över Internet. Webmaterialet behöver kompletteras med kartor, navcomputer och annat material från www.pilotshop.se.

Tips! Komplett teoripaket (KSAB Teoripaket PPL/LAPL) med böcker, karta, navskiva etc finns på www.pilotshop.se/product/ksab-teoripaket-ppl.