Vad kostar det?

Det går inte att i förväg exakt tala om vad det kostar att ta ett flygcertifikat eftersom det varierar mycket från fall till fall. Nedan finns en indikation på ungefär
vad det kan kosta. Det kan vara värt att veta att du inte betalar allt på en gång. Dina första utgifter är läkarundersökning, elevtillstånd och teorikursen.
Resten betalar du i den takt du själv önskar.

Vid kursens början

Medlemskap (Kalmar flygklubb) 3.250:-
Medlemskap (Hultsfreds flygklubb) – ingår under utbildningen 0:-
Läkarundersökning (flygläkare) 1.600:-
Teoripaket KSAB (Pilotshop) 5.000:-
Teoriavgift (Kalmar flygklubb) 10.400:-
Teoriprov (Transportstyrelsen) 5.000:-
Löpande allt eftersom under flygutbildning
PPL: Flyglektioner 45 tim (Kalmar flygklubb) ca 75.000:-
LAPL: Flyglektioner 30 tim (Kalmar flygklubb) ca 50.000:-

Vid avslut flygutbildning

Språkprov för radiotelefoni (Kalmar flygklubb) 700:-
Uppflygningsavgift (Transportstyrelsen) 3.000:-
Certifikatavgift (Transportstyrelsen) 700:-

Summa PPL: ca 100.000:-
Summa LAPL*: ca 75.000:-

*För LAPL minskar flygtidskravet från 45 till 30 timmar (allt annat lika)