Medlemskap

Medlem i klubben blir du genom att först betala in medlemsavgiften till Hultsfred flygklubbs bankgiro 5692-7734. Därefter prövas medlemskapet av styrelsen. Innan medlemskapet fullbordas görs en utcheckning och genomgång av klubbens lokala föreskrifter med av en av styrelsen utsedd person. För frågor eller mer information kontakta oss gärna.

Årsavgiften består dels av avgiften till klubben och dels av en avgift till den centrala organisationen KSAK/FSF samt till Motorflygförbundet. Om man inte flyger alls måste man ändå tillhöra något av förbunden. Som gästmedlem betalar man enbart avgiften till klubben eftersom förbundsavgifter betalas genom hemmaklubben.

Medlemsavgifter 2023:

MedlemskapKlubbavgiftFasta kostnaderFSF/KSAK-avgiftSumma
Medlem1 5002 1705404 210
Medlem junior (<25 år)5002 1701302 800
Gästmedlem*1 500Frivilligt1 500
Gästmedlem junior (<25 år)*500Frivilligt500
Passiv medlem300300
Passiv medlem junior (<25 år) eller pensionär (>65 år)150150
Medlemsavgiften betalas in före februari månads utgång till klubbens bankgirokonto 5692-7734.
* Gästmedlemmar måste betala KSAK:s avgifter genom sin huvudklubb.

Fasta kostnader:

En del av klubbens fasta kostnader för flygplanet betalas av varje huvudmedlem som en del av årsavgiften. På så vis flyger alla huvudmedlemmar med ett reducerat flygtimpris. Genom ett lägre flygpris stimulerar vi till mer flygning samtidigt som alla är med och drar ”sitt strå till stacken”.

Gästmedlemmar flyger till normalpris, men har möjlighet att betala in delen av fasta kostnader i samband med medlemsavgiften och kan på så vis flyga till reducerat pris.