2022 års medlemsavgifter och flygpriser

  • av

På halvårsmötet i november 2021 beslutades att medlemsavgiften till Hultsfreds flygklubb förblir oförändrad för 2022. Den enda skillnaden är KSAK:s avgift som höjts med 10 kr.

Är du huvudmedlem i Hultsfreds flygklubb betalar du förbundsavgifterna via ditt medlemskap i flygklubben. Gästmedlemmar betalar sina avgifter via sin KSAK-anslutna huvudklubb.

Medlemsavgifterna finns i sin helhet på sidan om Medlemskap.

Flygpriserna är oförändrade och kan justeras vid behov på grund av till exempel ökade bränsle- eller driftskostnader.

Förbundsavgifter

Hultsfreds flygklubb är ansluten till KSAK och Flygsportförbundet och medlemmar betalar in sin förbundsavgift via flygklubben. Avgiften till KSAK för 2022 är 550 kronor per huvudmedlem (över 25 år) som varit registrerad i klubben under 2021, oavsett när under året medlemmen anmälts. Ungdomar under 25 år betalar 130 kr.

KSAK:s avgift har en planerad höjning med 10 kronor per år mellan 2019–2025. Ungdomsavgift är oförändrad. Beslutet om varje års höjning tas och fastslås på KSAK/KSAK-M årsstämmor.