2021 års medlemsavgifter och flygpriser

  • av

På halvårsmötet i november 2020 beslutades nya medlemsavgifter till Hultsfreds flygklubb för 2021.

Med anledning av ett kommande motorbyte på vårt flygplan och allmänt ökade kostnader beslutades att;

  • medlemsavgiften höjs med 500 kr, och
  • del av fasta kostnader (”abonnemanget” som ger lägre flygtimpris) höjs med 500 kr.
  • Flygpriset höjs med 100 kr/tim. Av flygpriset fonderas 100 kr/tim inför kommande motorbyte.

De nya medlemsavgifterna finns i sin helhet på sidan om Medlemskap.

Förbundsavgifter

Hultsfreds flygklubb är ansluten till KSAK och Flygsportförbundet och medlemmar betalar sin avgift via flygklubben. Avgiften för 2021 baseras på 540 kronor per huvudmedlem som varit registrerad i klubben under 2020 oavsett när under året medlemmen anmälts. Juniormedlemskap kostar 130 kronor.

Avgiften har en planerad höjning med 10 kronor per år mellan 2019–2025. Ungdomsavgift är oförändrad. Beslutet om varje års höjning tas och fastslås på KSAK/KSAK-M årsstämmor.