19 augusti, 2016

Flygpriser

Priserna nedan är i svenska kronor (SEK) per använd takometertimma (avrundad uppåt till hel decimalsiffra). För grundskolflyg betalas blocktid (avrundad uppåt till hel 5 minut) istället för takometertid. Minst 15 minuters flygtid ska betalas per flygning. Förutom takometertiden betalas stilleståndsersättning (halva det belopp som gäller för flygtiden) om flygtidsuttaget varit mindre än vad som krävs i förhållande till den bokade tiden (minsta flygtidsuttag för hel vardag är 1 timma och under lör-/helgdagar minst 1/4 av den bokade tiden mellan kl 08.00–20.00).

Motorflygpriser 2018

Huvudmedlemmar betalar i sin årsavgift 1600 kr extra för flygplanens årliga fasta avgifter och flyger därmed med reducerat timpris. Gästmedlemmar flyger till normalpris. Möjlighet att få reducering av flygpriset är möjligt med extra inbetalning av 1600 kr till flygklubben.
Priset avser tachometertid.

 NormalprisReducerat pris
DA40 OY-EVM1.550 kr/h1.350 kr/h

Betalningsrutiner:

Inbetalning av flygtid ska ske snarast (senast inom 14 dagar) till Hultsfred flygklubbs bankgiro 5692-7734 eller Swish 123 450 20 35. När du loggat din flygning i MyWebLog får du en automatisk uträkning på vad din flygning kostar. Vid alla inbetalningar till klubben ska totalsumman avrundas uppåt till hel krona.